Over FiduVast

FiduVast vastgoed groeifonds is een vastgoedfonds met een lange staat van dienst. Al sinds 1995 investeren enkele tientallen (particuliere) beleggers in het fonds en heeft het fonds een degelijk rendement op deze investeringen kunnen realiseren. De doelstelling van het fonds is te beleggen in kwalitatief hoogwaardig vastgoed. Daarnaast behoort groei van de portefeuille uitdrukkelijk tot de doelstelling.

Het fonds heeft een evenwichtig gespreide portefeuille van commercieel onroerend goed. De portefeuille omvat een drietal kantoren en een drietal winkelcentra, beide typen vastgoed in omvang variërend van klein tot groot. Het totaal geïnvesteerd vermogen bedraag ca 45 miljoen Euro. Het management van het fonds wordt al sinds de oprichting verzorgd door de heer Coen Tutein Nolthenius, die tevens deelneemt in het fonds.

De naam FiduVast is de samenvoeging van de woorden ‘fiducie’ en ‘vastgoed’ en illustreert het vertrouwen in het beleggen in kwalitatief hoogwaardig vastgoed én het vertrouwen in de professionaliteit van het management van het fonds.

Management en bestuur

Coen Tutein Nolthenius
Directie

Het management van FiduVast vastgoed groeifonds wordt gevoerd door FiduVast Management B.V., waarvan de directie wordt gevormd door de heer Coen Tutein Nolthenius (1954).

De heer Tutein Nolthenius is sinds 1977 werkzaam in de bedrijfsmakelaardij, onder andere bij Zadelhoff makelaars en tussen 1986 en 1999 als eigenaar van Nolthenius|Panhuyzen Makelaars in commercieel onroerend goed in Arnhem. Hij is in 1984 beëdigd als makelaar & taxateur o.g. en is lid van de NVM, sectie Bedrijfs onroerend goed.

J.J.A. Gordijn
Bestuurder Stichting

Het bestuur van de Stichting Bewaarder FiduVast wordt gevormd door de heer J.J.A. Gordijn.

 

De heer Gordijn is oud concerndirecteur Westland/ Utrecht en oud stafdirecteur Wilma N.V.

Nieuws

Winkelcentrum Van Kralingen.

Eerste winkel is opgeleverd.

Feestelijke opening op woensdag 17 december 2014, 16.15-17.00 uur.

Portefeuille

De Dillenburg, Elst
Winkels
Meander, Arnhem
Kantoren
Waalstate, Nijmegen
Kantoren
L. Hortensiuslaan, Naarden
Winkels
Van Kralingen, Rotterdam
Winkels
Tongerseplein, Maastricht
Kantoren
Estelgebouw
Woningen

Deelname

Doelstelling
FiduVast vastgoed groeifonds heeft tot doel te beleggen in een evenwichtig samengestelde portefeuille van in Nederland gelegen kwalitatief hoogwaardig commercieel onroerend goed, met de bedoeling een jaarlijks rendement te realiseren alsmede een waardestijging van de individuele objecten. Daarnaast behoort groei van de portefeuille uitdrukkelijk tot de doelstelling.

Doelgroep
FiduVast vastgoed groeifonds richt zich op de vermogende (particuliere) belegger, die omwille van de spreiding van zijn belegd vermogen, geïnteresseerd is in het beleggen in vastgoed.

Participatie
De minimale deelname bedraagt € 100.000. Gelet op de omvang van de deelname staat FiduVast vastgoed groeifonds niet onder toezicht van de AFM.

Eigendom
De Wet toezicht beleggingsinstellingen ‘Wtb’ bepaalt dat een beleggingsinstelling zonder rechtspersoonlijkheid haar activa in bewaring dient te geven aan een rechtspersoon die als bewaarder optreedt. De daartoe opgerichte Stichting Bewaarder FiduVast ( de ‘Bewaarder’) treedt als zodanig op voor FiduVast vastgoed groeifonds (het ‘Fonds’). De Bewaarder houdt het juridisch eigendom van het vastgoed, terwijl het economisch eigendom bij de beleggers in het Fonds (de’Participanten’) berust.

Fiscaliteit
De deelname in het Fonds valt voor particulieren in het merendeel van de gevallen in Box 3. Dit houdt in dat er over de waarde van de Participatie 1,2% belasting moet worden betaald. Bij een behaald rendement van meer dan 4% is over het meerdere geen belasting verschuldigd. Omtrent de fiscale positie van het Fonds is een Ruling met de Belastingdienst getroffen.

Aansprakelijkheid
Ter beperking van de aansprakelijkheid van Participanten zijn de volgende maatregelen getroffen:

1. Alle financieringen geschieden op zogenaamde non-recourse basis. Dit houdt in dat de financier (hypotheekhouder) uitsluitend kan verhalen tot de waarde van het vastgoed.
2. Voor elk object is een huiseigenaren/ aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij een gerenommeerde verzekeraar
3. De bestuursleden van de Stichting Bewaarder FiduVast zijn verzekerd tegen bestuurdersaansprakelijkheid.

Fondsvoorwaarden
De fondsvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Contact

Fiduvast Management B.V.

De heer Coen Tutein Nolthenius, directeur

Meander 701
6825 ME ARNHEM

Telefoon 026-3629115
Mobiel 06-15951139
E-mail info@fiduvast.nl

© Copyright 2019 Fiduvast